Vítame Vás.

just womanVítame Vás na stránke spoločnosti JUST s.r.o. - člen skupiny Respect Slovakia.

Naša spoločnosť sprostredkujúca poistenie vznikla v roku 2000. Od tej doby sa plne venujeme sprostredkovaniu poistenia a  profesionálnej správe poistných zmlúv pre našich klientov v súlade s udelením povolenia Národnej banky Slovenska na sprostredkovanie poistenia - v súčastnosti ako podriadený finančný agent. Sme spoločnosťou spolupracujúcou s renomovanými poisťovňami na slovenskom poistnom trhu. Pre našich klientov zabezpečujeme spoluprácu pri kontakte s poisťovňami a to hlavne:

 

  • revíziu a analýzu existujúcich poistných  zmlúv,
  • prejednávanie a pripomienkovanie ponúk z poisťovní,
  • zabezpečenie poistenia s vybranou poisťovňou  (poisťovňami) a modifikáciu poistení podľa potrieb poisteného a vývoja na trhu,
  • kvalifikovanú spoluprácu pri likvidácii poistných udalostí a prejednávanie náhrady škôd z poistných udalostí,
  • oceňovanie rizík a vypracovávanie rizikových správ.
  • vieme byť nápomocní pri analyzovaní potrieb klientov a vypracovávaní rizikových správ ako aj  oceňovaní  a  charakteristike rizík, ktoré môžu ohrozovať majetok klienta.
  • pôsobíme na celom území SR a spolupracujeme aj so zahraničnými poisťovacími spoločnosťami, pokiaľ naši klienti realizujú v zahraničí svoje podnikateľské aktivity. 

 

Výhody spolupráce

Spoločnosť Just s.r.o. - člen skupiny Respect Slovakia, zastupuje svojho klienta voči poisťovacím spoločnostiam vo všetkých činnostiach spojených s poistením, t.j. vyberá najoptimálnejšie riešenie pre klienta, pripravuje podklady pre poisťovne, spravuje poistné zmluvy.

Nami poskytované sprostredkovateľské služby v dojednávaní poistných zmlúv sú na profesionálnej úrovni s individuálnym prístupom ku každému klientovi a sú bezplatné.

Klientovi pri spolupráci so spoločnosťou Just s.r.o. zabezpečujeme komplexný servis pri likvidácii poistných udalostí vyplývajúcich z dojednaného poistenia.

just peoples