justpo

Servis pre klienta

Našim klientom zabezpečujeme diskrétnosť a lojalitu s cieľom budovania dlhodobých vzťahov ako aj odbornú pripravenosť našich zamestnancov a ich osobnú zainteresovanosť pri riešení akýchkoľvek problémov

Ponúkame komplexný servis s efektívnym riešením, ktorý v sebe okrem iného zahŕňa aj tieto prioritné služby:

 • Sprostredkovanie poistenia
 • Revízia a preskúmanie poistných zmlúv
 • Vypracovanie poisti teľných rizík
 • Spracovanie návrhu poistnej zmluvy
 • Zabezpečenie uzatvorenia poistných zmlúv s vybranou poisťovňou
 • Aktualizácia a modifikácia poistných zmlúv podľa skutočného stavu majetku a želania poisteného klienta po celú dobu ich platnosti.
 • Poradenské a konzultačné služby  v oblasti poistenia
 • Asistencia pri likvidácii poistných udalostí
 • Prejednávanie náhrady škody s poisťovňou


Likvidácia poistných udalostí 

V oblasti likvidácie poistných udalostí  našim klientom ponúkame:

 • Poradenstvo súvisiace s likvidáciou poistných udalostí a právnymi nárokmi klientov 
 • Odborné zaškolenie zamestnancov klienta
 • Monitorovanie a administrácia poistných udalostí
 • Elektronicky zálohovaná archivácia dokumentácie poistných udalostí
 • Štatistické vyhodnotenie škodového priebehu