justpo

Vítame Vás


na stránke spoločnosti JUST s.r.o. - poisťovací agent. Naša spoločnosť sprostredkujúca poistenie vznikla v roku 2000. Od tej doby sa plne venujeme sprostredkovaniu poistenia a  profesionálnej správe poistných zmlúv pre našich klientov v súlade s udelením povolenia Národnej banky Slovenska na sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent.

Sme spoločnosťou spolupracujúcou s renomovanými poisťovňami na slovenskom poistnom trhu. Pre našich klientov zabezpečujeme spoluprácu pri kontakte s poisťovňami a to hlavne:

  • revíziu a analýzu existujúcich poistných  zmlúv,
  • prejednávanie a pripomienkovanie ponúk z poisťovní,
  • zabezpečenie poistenia s vybranou poisťovňou  (poisťovňami) a modifikáciu poistení podľa potrieb poisteného a vývoja na trhu,
  • kvalifikovanú spoluprácu pri likvidácii poistných udalostí a prejednávanie náhrady škôd z poistných udalostí,
  • oceňovanie rizík a vypracovávanie rizikových správ.
  • vieme byť nápomocní pri analyzovaní potrieb klientov a vypracovávaní rizikových správ ako aj  oceňovaní  a  charakteristike rizík, ktoré môžu ohrozovať majetok klienta.
  • pôsobíme na celom území SR a spolupracujeme aj so zahraničnými poisťovacími spoločnosťami, pokiaľ naši klienti realizujú v zahraničí svoje podnikateľské aktivity.